View: List | Grid

Team Profile

Team Logo
Team name
KAAKIRO ROCKS
Team Introduction
香港第一棒俱樂部(HK1)是由香港著名棒球教練戴于程先生發起及組成,成立至今已有十年歷史之久,致力推廣及發展香港的棒球運動,開辦棒球訓練課程,及組織球隊參加公開棒球賽事。

本會按球員的年齡及技術水平組織了多支球隊,分別有Zebra Rocks (Minor Team), Bear Rocks (Major Team) , 以及 Lion Rocks 及 Jaguar Rocks (Junior Teams),以上隊伍均參與由香港少棒聯盟所舉辦的賽事。

此外,本會亦組織十六歲以下的少棒隊伍與及十五歲以上球員組成的成棒隊伍,分別參與香港棒球總會舉辦的U16級別少棒賽事及成人棒球公開賽(B級和C級的的賽事),以提供持續性的全人發展予每位球員。
Team website
HTTP://HK1BASEBALL.COM/
Social networking site 1
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/HK1BASEBALL/

Team Roster

Photo
#
Player
POS
B/T
HT
WT
DOB
48
KWOK KIN HANG 郭建衡
Coach
/
1978-03-02
29
MAK PETER 麥雅明
Coach
/
1079-01-22
14
WU LOK KI ROCKY 胡樂祈
Coach
/
1982-05-29
24
CHAN HO HEI 陳浩熙
Infielder
R/R
185
85
2003-07-03
26
CHAN KAE LOK BRAYDEN 陳琪諾
Pitcher
R/R
175
57
2005-06-11
19
CHAN SHING HONG 陳成匡
Infielder
R/R
167
59
2003-12-24
34
CHAN SZE YUE 陳思宇
Infielder
R/R
173
83
2003-08-21
35
CHAN SZE YUI 陳思睿
Catcher
R/R
173
85
2003-08-21
77
CHAN WANG KIT 陳弘傑
Infielder
R/R
170
55
2005-05-08
27
CHOI HO HIM 蔡昊謙
Outfielder
R/R
178
76
2003-05-26
43
CHOI YOON JE CHOI YOON JE
Outfielder
R/R
175
55
2002-10-15
9
FUNG ANSON 馮安生
Infielder
R/R
175
61
2003-01-03
28
LAM YUNG SHUN 林雍舜
Infielder
R/R
163
46
2005-09-01
31
LIN CLEMENT 連啓君
Catcher
R/R
173
69
2003-03-31
18
NG SHUN HEI 伍信熙
Outfielder
L/L
169
61
2005-01-17
6
NG TSZ HO DON 吳子昊
Outfielder
R/R
158
44
2005-06-08
16
NGO CASPAR 吳汝謙
Infielder
R/R
154
54
2005-06-16
42
SIN SAI LUNG 冼世龍
Outfielder
R/R
159
47
2004-04-02
40
TSANG KIN NAM 曾健南
Infielder
R/R
165
52
2004-09-13
10
WONG CHUN HEI BORIS 黃俊熹
Pitcher
R/R
177
58
2004-07-15
12
WONG KWONG PO 黃光寶
Outfielder
R/R
170
69
2003-02-14
© All Rights Reserved. Website Design by Aveego